تصاویر انتخابی

اندیمشک درتب آذر

فرهنگی سیاست

سخن_آشنا 

علیانوشت 

اندیمشک_درگذرتاریخ

بنام خداییکه مارادغدغه وجودش نیست دراعمال و رفتارمان چه زودفراموش میکنیم
وجودخویش راکه از  وجوداووجودماوجودیافت برای ابرازوجودبرمبنای   وجودش.
  بیش ازبیست وچهارساعت دیگرمانده تاسال گشت بی سابقه ترین بمب باران
 
 
هوایی بعدازجنگ جهانی دوم درقرن بیست ویک با ۵۴فروند هواپیمای
جنگی بمدت یک وساعت ونیم که آسمان شهرراابری تیره ازانفجارپوشانده بود.
 
جهت مطالعه به ادامه مطلب مراجعه نمایید
 

مثنوی ایلیاتی

فرهنگی تاریخ

مثنوی دردقسمت6 

نوای ایلیاتی

بنام خدای ایلیاتی 
خدای مهروخدای ذاتی 

خدای خوب وخدای دانا
خدای عشق وخالقی مانا

خدای یار و خدای پاکی 
خدای ناب ایل من پاپی 

ای اهل عالم همگی بگوش 
شراب نابی از ایلم بنوش 

ایل من معنی غیرت سراست
معنی مرادنه کردارهاست

ایل من یعنی تمام کشورم
خاک ایران سرزمین باورم

نام من بانام ایلم خوردگره
یک اصالت باتمدن محوره  

سرزمین ایلم من بی انتهاست
مرزاو به وسعت پاکدلهاست

ایل من یادآور مفرغ هاست
وسط دلهالرستان آنجاست

ایل من نامش دلیل بودن است
نام پاپی لایق سرودن است

 ایل پاپی معنی ناب سروش
مردمانی لبریزازباده هوش

اگرخواهی که شناسی ایل من
پس بخوان پیشینه هابیل من

پاپی یعنی جانساران ولی  
حامیان صدیق  سیدعلی 

پاپی یعنی ناب ترین اندیشه 
برای پیکرجهل هست تیشه 

پاپی یعنی تاری برپودریشه
پهلوانانی  دلاورپیشه

پاپی یعنی یک گلستان عاشقی
  باطروات ترازهرشقایقی 

پاپی داردنشان آزادگی
خالق وجودی مردانگی

پاپی یعنی الگوی بخشندگی
فارغ ازدنیای زشت درزندگی

پاپی یعنی تفسیرخوبی ها
رهرویی برضدکج خویی ها 

پاپی یعنی باغی ازگلهای ناب
سرفصل هیبت هرجلد کتاب 

پاپی یعنی ملک مردان کبیر
نامداران  یل دشمن بگیر  

پاپی یعنی ازتمدن یادگار
پاپی یعنی سبزی دشت بهار

پاپی یعنی مخزن اسراریار
پاپی یعنی سرزمین ذوالفقار

پاپی یعنی ملک مردان شهید
مردمی نجیب ودورازهرپلید 

پاپی یعنی ناموران درلرستان
نگین تابنده ای  درخوزستان

پاپی یعنی حسن خاتم زمان
نگین انگشتر حاتم نشان 

هرکسی بانام پاپی دشمن است
پس بدان اوازنسلی بددهن است

چونکه ایلم نمادایمانی است
مهرپاکی برای پیشانی است 

سرزمین ایل من سجاده شد
معبدی صادق برای جاده شد 

ایل من برخیروهمت کن کنون
تابگیری دربر دشمن ستون 

دشمن امروزتو مرزی ندارد
اونشان ازحدودارضی ندارد

دشمن امروزتو داردهدف 
تابگیر غیرتت را درصدف

دشمن امروزتو داردعذاب
تابگیردازتو آن نورحجاب

دشمن امروزتو موزی تراست
روی مرزفکری تو ابتراست 

بازبرخیزایلم من هوشیارباش
بازهم امیراین کارزارباش

بازهم رزم آوراین کارباش
باز هم رسواگر کفارباش 

بازهم مثل قدیم همیارباش
بازهم برای دین شاهوارباش

 باز برخیز وبدست گیرباده 
باشعاررهبراآماده ایم آماده 

بازهم کمان غیرت سر بگیر
باسلاح اندیشه سنگربگیر

دشمنان آمده اندخویش ات کنند
تافناگشتن روح کیش ات کنند

دشمن اینک آمده کنج حیاط
تابگیردنسل نورااز حیات 

دشمن اینک هدفش پروانه ست
اوکه باڌات عفاب بیگانه ست 

هدفش نابودی اصالت است
تفرقه میان نسلهاذلت است

دشمنان آمده اندبااین شعار
اسلام بوده دشمن اسفندیار

لیک باید که بدانی توچنین 
دین اسلام بوده بامانی عجین 

دین اسلام برترین دین خداست
شیعه بودن امین هرآشناست

شیعه بودن برترین مدال ماست
پرخروش چون سیمره وزال ماست

شیعه یعنی مثل پاپی درنبرد
بگذری از جان خودبسان مرد

شیعه یعنی سجده علیابه عشق
 چونکه بوده اومدافع دمشق 

شعر علی سرابی یاقوند 

صدای غریب

تاریخ

 

صداهایی که فراموش شده

دردامان طبیعت

افراط درصنعتی شدن به شوق کلاس 

اما اصالت رو خلاص کردیم و به صنعت هم نرسیدیم

دیگرازبودنت خبری نیست به برکت هنرتجارت 

بمان بالای کوه که پایین کوه غریب اند بانسل واصالت

 

شعرحماسی حرم شاعر اهل بیت عصمت وطهارت علی سرابی یاقوند

فرهنگی

 

شعرحماسی حرم شاعر اهل بیت عصمت وطهارت علی سرابی یاقوند
 
کلناعباسک_یازینب


مابدورحرمش کبوتراحساسیم
برای خواهرارباب کلناعباسیم 
 
 @kamandar313
 
ماهمه رزمنده وتوفنده ایم
 مشتهای محکم وکوبنده ایم  
 
@kamandar313
 
مثل دریا موج برساحل زنیم
بررخ دشمن مهرباطل زنیم  
 
(تکبیر)✊✌
@kamandar313
 
غم مخورزینب که ماتازنده ایم 
گرد شمع نام تو پروانه ایم
 
@lorpress 
 
سرسپردن درره عشق کارماست 
این قباله زینت رفتارماست 
 
 @kamandar313
 
گرسپاه ابرهه پیداشودگردحرم 
ابری ازابابیل محوکندستم
 
(تکبیر)✊✌
 
@kamandar313
 
آنکه برپیشانیش سربندعباس میزند
بالوای فاطمه نقش گل یاس میزند 
 
@kamandar313
 
کودکان فهمیده موشک بسته اند✊
تاتلاویل صف به صف نشسته اند✊
 
@kamandar313
 
تاریخ گڌشته راباخون نوشتیم 
باسرهای داده درمجنون نوشیم 
 
@kamandar313
 
ای شما بی مایگان نو رسیده
 
 
 

نامه ی کوبنده یڪ جانبازشیمیایی به سران مملکت وجناح های وگروه های فعال سیاسي

سیاست دفاع مقدس

 

نامه ی کوبنده یڪ جانبازشیمیایی به سران مملکت وجناح هاین وگروه های فعال سیاسي

سلامـ علیڪیمـ 

محضرمبارڪ یڪایڪ شمابزرگاݧ ،شخصیت هاوچهرهاۍ شاخص انقلاب اسلامي عرۻ ادب واحترامـ دارمـ ،امیدوارمـ یڪ نفرازشمابتواندپاسخي قانع ڪننده که منطبق برحقایق عقلی برایمـ ارساݪ نماید...
 
عالیجنابان برمسند اختلاس تکیه زده

گویا فراموش کردیدکه مردم برای چه کاری شمارا انتخاب کردند
ازهمه مهمتر یادتان رفته مردمـ شماراانتخاب ڪردندتا
درسطح ملي وتصمیمات ڪلاڽ باحفظ شئونات وڪرامت اجتماعي احیاگرفرهنڱ جهادخودڪفایي درراستای تحقق مبارزه باظلم وستم وزودن گردمحرومیت ازچهره مظلومان ونیازمندان حقیقی باشیدتا

 

چاله هاوموانع #رشداقتصاداسلامی ورشدعلوم اجتماعي، فرهنگي،عمراني را جهت فرارازتک محصولی ومبارزه بارانت خواری واعتیادپرڪنید
 
ادامه این نامه بسیارتنددر
 
لینک تلگرامی زیر

telegram.me/kamandar313/401

یام تسلیت رهبر معظم انقلاب در پی درگذشت بانو مهدیه الهی قمشه‌ای

یام تسلیت رهبر معظم انقلاب در پی درگذشت  بانو مهدیه الهی قمشه‌ای

 


بسم الله الرحمن الرحیم

درگذشت بانوی ادیب و فاضل و پژوهشگر سرکار خانم مهدیه الهی قمشه‌ای
 
فرزند محترم مرحوم عالم، عارف، حکیم و شاعر برجسته و مترجم قرآن مجید،
 
مرحوم آقای حاج شیخ مهدی الهی قمشه‌ای رحمة الله علیهما را به
 
خاندان مکرم و همه آشنایان با مراتب علمی و معنوی آن بانوی گرامی
 
تسلیت عرض می‌کنم و علو درجات ایشان را از خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

 

سیدعلی خامنه‌ای
برچسب ها کودتا مخملی فتنه

ولایت ورهبری

فرهنگی سیاست

 

تاپدری چو سیدعلی پشتمه

تمام دنیایک سرانگشتمه 

مردم دنیاهمه خوب میدونن

باسیدعلی زمین گوی مشتمه

ازسوختن ومردن ندارم هراس

چون سیدعلی سرخط بهشتمه 

 مراچه حاجت به ماه آسمان

وقتی سیدعلی خورشیددشتمه

عُلیا بگویدحرف آخرش را

که سیدعلی ستاره خشتمه

شعـــر: علی سرابی یاقوند(عُلیا) 

صفحه قبل 1 1 2 3 4 5 ... 10 صفحه بعد

درباره ما

به وب سایت لر پرس ✋ خوش ✋ آمدید قوم لر یکی از سربلندترین اقوام ایرانی است که نقش بی بدیلی در ساختن تمدن ایرانی ایفا کرده است.مردمان لرزبان در کشورهای ایران-عراق-سوریه-چین-عمان -ترکیه- روسیه و افغانستان زندگی می کنند. لرزبان ایران در جنوب غرب کشور و در امتداد کوههای سر به فلک کشیده زاگرس سکونت دارند.لرستان پشتکوه یا ایلام امروزی از دیر باز یکی از اصلی ترین سکونتگاههای قوم لرمحسوب می شده و می شود.

جستجو

تصاویر منتخب

آرشیو

نويسندگان

لینک دوستان

اشعار لری

شبکیا اجتماعی

موضوعات

 

پایگاه تحلیلی خبری لرپرس

ارائه اخبار وتحلیل های جامع _ معرفی قوم لر _ارسال آهنگ ها و دکلمه های قدیم و جدید_ معرفی جاذبه های طبیعی باستانی گردشگری